22 kwietnia 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie naszej szkoły świadkami żywej historii

W piątek 22.04.2022 mieliśmy zaszczyt wziąć udział w uroczystości żałobno-pogrzebowej w Świątyni Opatrzności Bożej Pani Prezydentowej - Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej - Ostatniej Pierwszej Damy II Rzeczypospolitej, śp. Karoliny Kaczorowskiej. Jako Poczet Sztandarowy, reprezentowaliśmy nasze liceum wraz z innymi zaproszonymi szkołami z obszaru województwa mazowieckiego.

Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Podczas sowieckiej okupacji Kresów Wschodnich została w 1940 roku zesłana na Syberię. Dzieliła los polskich "dzieci tułaczych", ewakuowanych wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski, do Iranu, a następnie przez kilka lat przebywających w Ugandzie. Po przyjeździe pod koniec lat 40. do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na uniwersytecie w Londynie. Pracowała jako nauczycielka, działała w harcerstwie, gdzie poznała przyszłego męża, z którym wzięła ślub w 1952 roku. Mieli dwoje dzieci (Jadwigę i Alicję)  oraz doczekali się pięciorga wnuków. Na emigracji była zaangażowana m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii, wspierała polskie harcerstwo i ruch strzelecki, współtworzyła wraz ze swym mężem Ryszardem Kaczorowskim tzw. „polski Londyn”. Zmarła w sierpniu 2021 roku a jej ostatnią wolą było, aby jej prochy spoczęły u boku swego męża, który zginął w katastrofie Smoleńskiej i został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków, w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Warto przytoczyć kilka słów pożegnania z uroczystości pogrzebowej:

 „Uroczystość jest uhonorowaniem wysiłków całej polskiej emigracji po 1939 roku, której celem było podtrzymanie polskości oraz powrót do ojczyzny, gdy ta będzie niepodległa.

Wspomniano wypowiedź byłej pierwszej damy, która na pytanie, skąd czerpie siłę, odpowiedziała, że "wsparciem dla niej jest wiara, miłość do Ojczyzny i nadzieja na powrót do Polski". Wartości, którymi kierowała się Kaczorowska zostały jej przekazane w rodzinnym domu w Stanisławowie (na Kresach II Rzeczypospolitej) - Sama wiedziała jak wiele kosztowała ją miłość do Polski, ale nigdy nie obnosiła się ze swoją martyrologią, lecz poprzez swoje zaangażowanie pracowała na rzecz wzbogacenia dziedzictwa, któremu na imię Polska.  – z homilii bpa polowego WP W. Lechowicza.

- „Żegnamy ostatnią pierwszą damę RP na uchodźstwie, świętej pamięci Karolinę Kaczorowską. Składamy hołd pełnej poświecenia i zaangażowania nauczycielce, harcerce i działaczce społecznej, której gorący patriotyzm wyznaczał kolejne etapy losu. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy być świadkami fragmentu jej bogatego i pięknego życia - napisał premier Mateusz Morawiecki.

Aniela Tomaszewska, Michał Jarosz, Wiktoria Szlaga