13 maja 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Konkurs na logo Radiowęzła Szkolnego

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Radiowęzła Szkolnego

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Radiowęzła Szkolnego, które powstanie w ramach projektu WIE – Warsztaty Inżynierii Dźwięku. Logo wykorzystywane będzie w dokumentacji związanej z projektem, promocyjnych materiałach, stronach internetowych oraz w innych typach materiałów multimedialnych związanych z projektem. Konkurs trwa od 13.05.2022r. do 27.05.2022r. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły, czyli złożenia w formie pisemnej zgodny na nieodpłatne wykorzystanie logo przez Szkołę.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów.
 2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały  piśmienne, formy ścienne.
 3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.
 • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 • Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, aby znak był łatwy do reprodukcji.
 • Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

 

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • logo powinno być ściśle związane z tematem projektu/radiowęzła szkolnego
 • wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych wyżej. 
 • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym  i kolorystycznym.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace należy wysłać do 27.05.2022r. na adres: kozlowski.schuman@gmail.com opatrzone hasłem („Konkurs  na logo Radiowęzła”), w której uczestnik podaje:

 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • informacje na temat techniki komputerowej wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

 

Szkolni koordynatorzy projektu:

p. Elżbieta Iller

p. Mateusz Kozłowski