22 czerwca 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

REKRUTACJA - składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej

W dniu 24 czerwca 2022r. w związku z uroczystościami zakończenia roku szkolnego prosimy o przesyłanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej drogą mailową.

Kopie świadectw w wersji papierowej można składać w tym dniu od godz. 14:00.

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywa się w terminie od 24 czerwca do 13 lipca do godziny 15:00. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy szkoły.