19 lipca 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Integracja klas pierwszych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie  klas pierwszych 1A, 1B, 1D, 1E i 0F!

Przygotowaliśmy dla Was zajęcia integracyjne w formie wyjazdu do Ośrodka Wypoczynkowego w Bęsi na pograniczu Warmii i Mazur .

Koszt wyjazdu na trzy dni to 529 zł. Zaliczkę w wysokości 200 zł. należy wpłacić  do dnia 12 sierpnia przelewem na nr konta szkoły:

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie

94 1030 1508 0000 0005 5104 8005

tytułem: Wyjazd integracyjny, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Pozostałą  część kwoty należy wpłacić do 31 sierpnia 2022r.

W przypadku chęci płatności bonem turystycznym prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły (022 511 95 15) oraz z organizatorem wyjazdu.

Link do strony organizatora: https://wycieczki-obozy.pl/kontakt/

 

Koszty rezygnacji:

 1. wpłacona zaliczka wysokości 200zł/osoby jest bezzwrotna (dotyczy także płatności bonami)
 2. w przypadku rezygnacji Uczestnika (Ucznia) na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, Organizator zwraca 50 % wartości kwoty wymienionej w §5 pkt.1
 3. w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określony w pkt. b Uczestnik(Uczeń) pokrywa całkowity koszt wycieczki tj. 529zł /osoba
 4. w przypadku, gdy Uczestnik (Uczeń) zmienia Szkołę przed terminem wycieczki cała wpłacona przez niego kwota podlega zwrotowi.
 5. w przypadku zadziałania czynników zewnętrznych uniemożliwiających realizację umowy, na które żadna ze Stron nie miała wpływu, żadnej ze Stron nie dotyczą finansowe konsekwencje; np. działania wojenne, katastrofy naturalne, masowe protesty i strajki, zamknięcie placówki przez sanepid - spowodowanej COVID, zamknięcie gospodarki. W tym wypadku strony będą szukały innego terminu i pełnego wywiązania się z umowy, w celu realizacji wycieczki.

 

Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (płatne do 02.09.2022r, informacje dotyczące ubezpieczenia: tel. 884924924).

Informację o chęci wykupienia dodatkowego ubezpieczenia prosimy wysłać na adres mailowy szkoły (lo137@edu.um.warszawa.pl) do 31.08.2022r.

Ulotka informacyjna: /brepo/panel_repo/2022/08/23/y0vxli/contain-1000-1000-max-signal-iduna-ubezp.jpeg

W programie wyjazdu  oprócz zajęć integracyjnych, zajęcia edukacyjne np.: team building, warsztaty kulinarne, taneczne, gry strategiczne i inne.

 

DLACZEGO WARTO INTEGROWAĆ KLASĘ?

Integrowanie klasy to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych. Służy uczniom i wychowawcy w pokonaniu naturalnego niepokoju, lęku i wzajemnej nieufności,  będzie procentować w najbliższym czasie budowaniem dobrych relacji interpersonalnych w zespole klasowym.

A także:

 • uczy wzajemnego zaufania i odwagi w relacjach klasowych,
 • daje możliwość bezpiecznego zaprezentowania się i zaistnienia na forum klasy, 
 • uczniowie przestają być dla wychowawcy anonimowi – nie są tylko nazwiskiem bądź numerem w dzienniku lekcyjnym, 
 • najbardziej nieśmiali uczniowie przekonują się, że także są członkami grupy klasowej,
 • uczniowie zaczynają dzielić się informacjami, czyli mówią o tym, co lubią, czym się interesują, skąd są, czy mają rodzeństwo itp., 
 • stosowanie różnych metod grupowej pracy aktywnej i zmienianie składów osobowych grup skutkuje lepszym poznawaniem się młodzieży, 
 • w tak przygotowanej wychowawczo klasie prowadzący zajęcia mogą wspólnie z uczniami ustalać normy i zasady.

 

Z wakacyjnym pozdrowieniem

Dyrekcja Szkoły