02 sierpnia 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w rekrutacji zasadniczej):

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziałów dwujęzycznych (klasa 1A i 1B): 4 sierpnia 2022 godz. 10:00

Sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego do oddziału dwujęzycznego (klasa 1C): 8 sierpnia 2022 godz. 14:00

Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziału wstępnego (klasa 0F): 8 sierpnia 2022 godz. 10:00