19 września 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

AMERYKANIE W SCHUMANIE FLEX ABROAD- I EDYCJA W POLSCE!

Stało się! Nasze liceum zostało wybrane jako jedyne w Polsce, by przez rok gościć czwórkę uczniów w ramach wymiany kulturowej Flex Abroad.

Program Flex jest nam dobrze znany, od 2015 roku to nasi uczniowie wyjeżdżają do USA, mieszkają u rodzin amerykańskich, uczą się w liceach amerykańskich, poznają kulturę tego kraju promując równocześnie kulturę polską.

Program Flex Abroad dał możliwość przyjazdu do naszego kraju młodzieży amerykańskiej – jest to pierwsza edycja takiej wymiany, a liceum Schumana stało się jego częścią.

Alynn, Charley, Julie i Marcelo to amerykańscy uczniowie szkół średnich, którzy otrzymali stypendia Departamentu Stanu dla młodzieży. Zostali zapisani zgodnie ze swoimi preferencjami do klas trzecich naszej szkoły i tym samym wstąpili do społeczności uczniowskiej Schumana. Uczą się dzielnie języka polskiego, zwiedzają Warszawę i nawiązują nowe przyjaźnie.

Nasi uczniowie i ich rodziny również dołączyli do tego programu, bowiem zostali wybrani jako host rodzice i host rodzeństwo. To duże wyzywanie, ale i przygoda, która ma szansę trwać całe lata.

Czwórka stypendystów przez ten rok będzie pełniła rolę młodych ambasadorów amerykańskiej kultury, promując dobre relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, poprzez tworzenie trwałych więzi z rodzinami ich goszczącymi i społecznościami lokalnymi.

Aneta Krzyszczuk