20 stycznia 2023

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Radny jest wśród nas

Radny Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Eryk Suwiński ze 137 LO im. R. Schumana! Podczas sesji Młodzieżowej Rady m. st. Warszawa Eryk otrzymał mandat radnego! Jednocześnie kontynuował swoją pracę związaną z zaangażowaniem w samorządność uczniowską. Tym razem biorąc udział w dyskusjach promujących działania młodzieży i przyjęcie patronatu nad paroma projektami stworzonymi przez młodzież.... Poproszony przez redakcję Schumtv o kilka słów komentarza, Eryk odpowiedział:

"Jest to początek kolejnej ważnej przygody życiowej dla mnie, jak i szansa by brać udział w polepszaniu życia uczniów naszego miasta."