Sprawdzian kompetencji i predyspozycji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych:

JĘZYK ANGIELSKI - 24 czerwca 2022r. godz. 13:00

JĘZYK FRANCUSKI - 28 czerwca 2022r. godz. 13:00

 

Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziału wstępnego - 29 czerwca 2022r. godz. 10:00

 

Uczniowie proszeni są o przybycie (z ważną legitymacją szkolną i długopisem) pół godziny wcześniej, będą odbierani przez nauczycieli sprzed budynku szkoły.

Do sprawdzianu mogą przystąpić tylko Ci uczniowie, którzy znajdują się na liście wygenerowanej z Systemu Rekrutacji VULCAN.