budynek szkoły

Nasza szkoła jest stale doskonalącą się organizacją, a jednocześnie wspólnotą wychowującą. Wychowanie nie znosi pozorów i improwizacji, musi być autentyczne, jego wymiar musi być efektem wspólnych działań. Tak więc w szkole bardzo ważne jest wzajemne uzupełnianie się środowiska rodzinnego i szkolnego. Konieczne jest poszukiwanie płaszczyzn skutecznej roli wychowawczej szkoły, a więc współpraca między trzema podmiotami wychowania: szkołą, domem rodzinnym i samym uczniem. Współpraca, która jest stanem dynamicznej równowagi. Dobra szkoła to wbrew pozorom nie tylko szkoła osiągająca wysokie wyniki nauczania, ale szkoła przyjazna uczniom, która cieszy się dobrą opinią w społeczności; to szkoła, w której góruje wspólne i zespołowe działanie; szkoła, w której nauczyciele nie czekają na zarządzenia i inicjatywę z góry, ale potrafią wspólnie działać na rzecz jej rozwoju. Szkoła nie uczy życia. Ona sama jest życiem, w którym uczeń próbuje swoich sił sprawdzając się w różnych rolach, mając u boku nauczyciela –wychowawcę/ tutora, który szkołę traktuje jako ważny element swojego życia, a nie tylko miejsce pracy.