SKŁAD RADY RODZICÓW

p. Marzena Niemirowska – Przewodnicząca
p. Edyta Jaczewska – Wiceprzewodnicząca
p. Anna Zabłocka-Fibich – Wiceprzewodnicząca
p. Marta Woińska – Sekretarz
p. Marzena Gawlik – Członek
p. Maria Morus – Członek
p. Tomasz Ziarek – Członek

adres : radarodzicow@lo137.edu.pl

 

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie

NIP 524 23 80 776

Bank Spółdzielczy 46 9291 0001 0200 5010 2000 0010