SKŁAD RADY RODZICÓW

p. Marzena Niemirowska – Przewodnicząca
p. Edyta Jaczewska – Wiceprzewodnicząca, Skarbnik
p. Marta Woińska – Sekretarz
p. Tomasz Ziarek – Członek
p. Radosław Bartosik – Członek
p. Wojciech Podhajski – Członek

adres : radarodzicow@lo137.edu.pl

 

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie

 Nowy numer konta Rady Rodziców 03 1090 1753 0000 0001 5039 2428