RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska JSaj@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych