RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska iod_js@dbfotargowek.pl

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Nadia Snopek       iod_as@dbfotargowek.pl

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych