Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.

 

Poradnictwo zawodowe: Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

 

Orientacja zawodowa: Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji -mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

 

Doradztwo zawodowe : Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

 

Informacja zawodowa: Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

 

W szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Określa on ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia.

 

PRZYDATNE ADRESY:

Wyszukiwarka kierunków studiów http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów http://www.uczelnie.info.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze:  http://www.ohpdlaszkoly.pl

Informacja europejska dla młodzieży : http://www.eurodesk.pl/

 

Zachęcamy Uczniów do skorzystania z indywidualnej porady doradcy zawodowego:

ul. Odrowąża 75, Tel. 22  811 05 22, 22 811 26 46

Plac Defilad 1, Tel. 22 656 66 48

 

Szkolny doradca zawodowy: Agnieszka Waląg ( gabinet pedagoga szkolnego) – zapisy w godzinach pracy gabinetu.

 

Rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

 

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży