Ważne informacje i spotkania z rodzicami

  • W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

1 września 2021 – rozpoczęcie Roku Szkolnego,

14 października 2021 – obchody święta KEN,

10 listopada 2021 – obchody odzyskania Niepodległości, ślubowanie klas I  LO

23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna,

31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022 – przerwa w zajęciach szkolnych,

14 – 19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna,

4, 5, 6 maja 2022 – początek egzaminów maturalnych,

24 czerwca 2022 – zakończenie roku szkolnego.

 

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

I półrocze

15 grudnia 2021 – zebranie z rodzicami godz. 17:30 – informacja o ocenach

4 stycznia 2022 – termin wystawienia ocen

4-5 stycznia 2022– spotkania klasyfikacyjne

12 stycznia 2022 – zatwierdzenie klasyfikacji

12 stycznia 2022 – zebranie z rodzicami

II półrocze

22 kwietnia 2022 – termin wystawienia ocen dla III LO

25 kwietnia 2022 – zatwierdzenie klasyfikacji III LO

18 maja 2022 – podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

20 czerwca 2022 – zatwierdzenie klasyfikacji.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rodzice na bieżąco mogą monitorować oceny i obecność swoich dzieci w szkole w dzienniku internetowym.

1 września 2021 – zebranie z rodzicami klas I

2 września 2021 – zebrania z rodzicami klas II i III

6 październik 2021 – zebranie z rodzicami klas I i III

15 grudnia 2021 – zebranie z rodzicami godz. 17.30

12 stycznia 2022 – zebranie z rodzicami

16 marca 2022 – zebranie dla rodziców klas III

18 maja 2022 – zebranie z rodzicami

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022:

02.11.2021r.

12.11.2021r.

07.01.2022r.

02.05/2022r.

04-06.05.2022r.

17.06.2022r.

23.06.2022r.