Ważne informacje i spotkania z rodzicami

  • W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

1 września 2022 – rozpoczęcie Roku Szkolnego,

13 października 2022 –  ślubowanie klas I i obchody święta KEN,

10 listopada 2022 – obchody odzyskania Niepodległości

23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022 – zimowa przerwa świąteczna,

13 lutego 2023 – 26 lutego 2023 – przerwa w zajęciach szkolnych,

6 – 11 kwietnia 2023 – wiosenna przerwa świąteczna,

4, 5, 8-9 maja 2023 – początek egzaminów maturalnych,

23 czerwca 2023 – zakończenie roku szkolnego.

 

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

I półrocze

21 grudnia 2022 – propozycje ocen i zachowania 

18 stycznia 2023 – termin wystawienia ocen na I półrocze 

18 stycznia 2023– spotkania klasyfikacyjne

20 stycznia 2023 – zakończenie I półrocza

25 stycznia 2023 – zatwierdzenie klasyfikacji i zebrania z rodzicami

II półrocze

21 kwietnia 2023 – termin wystawienia ocen klas maturalnych

25 kwietnia 2023 – zatwierdzenie klasyfikacji klas maturalnych

28 kwietnia 2023 - zakończenie roku dla klas maturalnych

24 maja 2023 – zebranie z rodzicami wszystkich klas (propozycje ocen i zachowania) i dzień otwarty

16 czerwca 2026 – zatwierdzenie klasyfikacji.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rodzice na bieżąco mogą monitorować oceny i obecność swoich dzieci w szkole w dzienniku internetowym.

1 września 2022 – zebranie z rodzicami klas I

7 września 2022 – zebrania z rodzicami klas II, III, IV godz.18.00

12 październik 2022 – zebranie z rodzicami klas I i IV

16 listopada 2022 – dzień otwarty

25 stycznia 2023 – zebranie z rodzicami

22 marca 2023 – zebranie dla rodziców klas IV

24 maja 2023 – zebranie z rodzicami

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023:

13.10.2022r.

31.10.2022r.

08.03.2023r.

02.05/2023r.

04-05, 08-09.05.2023r.

09.06.2023r.

22.06.2023r.