14 lipca 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Trwa nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Przypominamy, że od 24 czerwca do 31 sierpnia można składać wnioski o  stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO  dla najzdolniejszych uczniów, uczęszczających do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy. 

Zapraszamy do zgłaszania.

Szczegółowe informacje: um.warszawa.pl/stypendia