23 czerwca 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Nadchodzi czas upragnionych wakacji

List Zastępcy Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul, Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa tel. 22 443 85 23, 22 443 87 27 targowek.sekretariat@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl

Warszawa, 24 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W życiu szkoły, przedszkola, placówki wychowania pozaszkolnego każdy rok jest niepowtarzalny i ważny. Wraz z jego końcem mija czas wytężonej nauki i pracy, czas sukcesów, podejmowania wyzwań, realizowania planów, organizowania uroczystości i spotkań.

Nadchodzi czas upragnionych wakacji, u progu których chciałbym złożyć Wszystkim Państwu podziękowania a Wam Drodzy Uczniowie najlepsze życzenia.

Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych składam wyrazy podziękowania za pracę włożoną w nauczanie i wychowanie uczniów i wychowanków przedszkoli. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności, rozbudzacie w nim zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznania i tworzenia, wzbogacacie nieprzemijające wartości prawdy, piękna, dobra, społecznego zaangażowania i odpowiedzialności.

Rodzicom i Opiekunom dziękuję za wspieranie wysiłku nauczycieli, efektywną współpracę ze szkołami i przedszkolami oraz mądre towarzyszenie dzieciom i młodzieży w stawianiu kolejnych kroków na drodze edukacji szkolnej. Jestem przekonany, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.

Uczniom i Absolwentom gratuluję wspaniałych osiągnięć i dobrych wyników w nauce oraz dziękuję za entuzjazm, z jakim zdobywaliście wiedzę i umiejętności. Jeżeli zdarzyły się niepowodzenia, to wierzę, że z pomocą nauczycieli i rodziców udało się je pokonać. Trud waszej nauki jest inwestycją „w siebie”, najlepszym sposobem na zapewnienie lepszej przyszłości. To od waszego podejścia do nauki zależy, jak będziecie mogli funkcjonować w życiu dorosłym, jaka będzie wasza przyszłość.

Życzę wszystkim spokojnego, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, udanych planów wakacyjnych i odprężenia po trudach nauki i pracy. Pamiętajmy o bezpieczeństwie w górach, nad wodą, bezpieczeństwie uczestnictwa w ruchu drogowym. Niech letni wypoczynek będzie ciekawy i inspirujący ale przeżyty z rozwagą i wyobraźnią.

Žyczę abyśmy wszyscy mogli się spotkać w naszych szkołach, przedszkolach, w naszych społecznościach i wypoczęci rozpoczęli kolejny rok edukacji 2022/2023.

Žywię głęboką nadzieję, że powrócicie w pełni nowych sit i energii do dalszej pracy i nauki.

Słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami szacunku

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek

Jędrzej Kunowski