19 lipca 2022

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące

Informacja dla uczniów zakwalifikowanych do naszego liceum

Uczniowie zakwalifikowani do CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana i wyrażający chęć nauki w naszej szkole dostarczają (w dniach 21-27 lipca w godz. 8-15) następujące dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. Deklarację wyboru drugiego języka obcego i udziału w zajęciach religii, etyki, wdż - druk do pobrania na stronie szkoły (zakładka Strefa kandydata → Dokumenty do pobrania)

4. Kartę zdrowia

5. Jedną fotografię (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie)